Welcome

Home | Terms of Service | Privacy Policy

© 2010-2018 IGG Inc. All Rights Reserved.

Close
Version 1.1.0
Download
Version 1.1.3
Download

Invite buddy

Objective: You invited 3 Buddies!

Each player will get a unique referral link to share and promote the game. New players who enter the game with their referral link will be counted.

Progress: 0/3

Reward: $30,000

ติดโป๊กเกอร์-ดีลักซ์ในพ็อกเก็ตและเล่นในแบบพกพา ดาวน์โหลดแอพฟรีจาก App Store และ Android Market

MVPไม่น่าเชื่อ! ทุกคนมีโอกาสชิงคะแนนเพิ่มสูงสุดถึง 914% ในการซื้อทุกครั้ง!
Fortune Wheelวงล้อโชคชะตากำลังรอผู้ชนะรางวัลสูงสุด 10,000,000 ชิปอยู่ ผู้ชนะอาจจะเป็นคุณก็ได้